ALV 2020-2021

Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende het gevoerde beleid in het seizoen 2020/2021. Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de vereniging die u persoonlijk bezig houden.

Agenda ALV Flash Veendam 15 september 2021

Jaarverslagen commissies Flash Veendam 2020-2021

Vrijwilligerstaken Flash Veendam