Vertrouwens-contactpersoon (VCP)

Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Een veilige omgeving voor iedereen

Flash is een volleybalvereniging waar iedereen zich veilig moet voelen. Binnen een veilige omgeving kun je met plezier volleyballen en je positief ontwikkelen. Word jij geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen? Praat er over met de vertrouwenspersoon. Naast het feit dat je zelf met deze punten te maken kan krijgen, kan het ook voorkomen dat je het bij een ander ziet gebeuren. Ook dan kan je in gesprek gaan met de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon

De VCP is het aanspreekpunt voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Bij Flash Veendam is Ellin Pelgrim de VCP voor de meisjes en dames bij de vereniging. Ellin heeft jaren bij Flash gevolleybald en is momenteel alleen betrokken als supporter. Voor de jongens en heren is Erik Kuperus de VCP. Ook Erik is al jaren betrokken bij de vereniging en heeft allerlei functies bekleed.

De VCP bij Flash heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem
  • In samenspraak met de persoon kijken naar de verschillende mogelijkheden
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

Wat kunnen we samen doen?

Heb je vragen of wil je de VCP spreken? Stuur dan een bericht naar de vertrouwenscontactpersoon. Er zal binnen 48 uur contact met je opgenomen worden. Het formulier is alleen te gebruiken om een afspraak te maken. Het is niet de bedoeling om al inhoudelijk op de vraag of het probleem in te gaan.