Huishoudelijk reglement & statuten

De Statuten van de vereniging bevatten de basisregels voor de vereniging. Deze statuten zijn bij de notaris vastgelegd.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin hebben we o.a. afspraken, regels en richtlijnen en de taken en bevoegdheden van bestuursleden vastgelegd. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van 9 mei 2023.

De volgende documenten zijn te downloaden: