Sponsorcommissie

De doelstellingen van de sponsorcommissie zijn als volgt:

  • Door middel van een open en heldere structuur langdurige relaties aangaan met geïnteresseerde en bestaande sponsoren.
  • Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.
  • Het werven van nieuwe sponsoren.

De sponsorcommissie heeft de volgende taken:

  • Organiseren van sponsorbijeenkomsten (minimaal een keer per jaar) .
  • Sluiten van sponsorovereenkomsten.
  • Onderhouden van de contacten met de bestaande sponsoren.
  • Bewaken van uniformiteit en eenheid binnen de vereniging.

Wat is het belang van de sponsorcommissie?

  • Dankzij de sponsoren kunnen we investeren in materiaal zoals tenues, tassen en andere inherente zaken.
  • Dankzij sponsoren is het mogelijk om andere activiteiten te betalen en kunnen we tevens de contributie laag houden.
  • Dankzij een sponsorcommissie wordt er eenheid gecreëerd ten aanzien van wedstrijdkleding en accessoires binnen de vereniging.

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen:

????? - Lid
Vacant
Aanspreekpunt
Edwin Nijeboer
Lid
????? - Lid
Meindert Sjoerdsma
Lid
Sabrina Stoel-Hingstman - Voorzitter
Brenda Graafsma
Lid

Je kunt ons bereiken door het versturen van een bericht via de sponsorcommissie.