Contributie 2023-2024

Hieronder volgt een overzicht van de contributie voor de volleybalvereniging Flash Veendam voor het seizoen 2023-2024.

Incasso bedragContributie
afdelingtraining per weekper kwartaalper half jaarper jaar
Sportspeeltuin1 keer trainen (geen competitie)€14,00€28,00€56,00
_
Mini’s2 keer trainen (geen competitie)€41,50€83,00€166,00
Jeugd2 keer trainen (geen competitie)€59,50€119,00€238,00
Senioren1 keer trainen (geen competitie)€65,00€130,00€260,00
Mini’s2 keer trainen + competitie€56,00€112,00€224,00
Jeugd2 keer trainen + competitie€76,50€153,00€306,00
Senioren1 keer trainen + competitie€82,00€164,00€328,00
Jeugdkosten extra 3e training€10,50€21,00€42,00
Jeugdkosten extra 4e training€10,50€21,00€42,00
Seniorenkosten extra 2e training€17,50€35,00€70,00
Seniorenkosten extra 3e training€11,50€23,00€46,00
Recreanten1 keer trainen (geen competitie)€25,50€51,00€102,00


Opbouw van de contributie

  • Nevobo – Ongeveer een derde deel van de contributie gaat naar de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Deze contributie bestaat uit twee delen: een bijdrage voor elk spelend lid en teamgeld voor de wedstrijden (recreanten betalen geen Nevobo contributie).
  • Vereniging – Ongeveer de helft van de contributie is nodig voor de overige verenigingskosten, zoals zaalhuur, trainersvergoeding en wedstrijdkosten.
  • Materialen – Een klein deel is bestemd voor de spelmaterialen.
  • Korting – Als het je niet lukt om aan wedstrijden deel te nemen dan kan, in overleg de penningmeester, korting worden gegeven op de contributie.

Incasso
Lidmaatschap bij Flash betekent dat je instemt met automatische incasso. De contributie, extra kosten en boetes kunnen alleen via automatische incasso worden betaald. Omstreeks oktober, december, februari en april wordt het kwartaalbedrag automatisch geïncasseerd.

Voor de sportspeeltuin incasseren we per halfjaar (omstreeks december en april).

Factuur
Een week voor de incassodatum wordt per mail de factuur verstuurd. Hierop staat het kwartaalbedrag. Kortingen, extra kosten en boetes worden apart vermeld. Klopt de factuur niet, meld dit dan zo snel mogelijk bij de penningmeester. Belangrijk is dat het e-mailadres juist wordt opgegeven, omdat je anders geen factuur ontvangt.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan 2x per jaar. De opzegging dient gedaan te worden bij de ledenadministratie.
* vóór 1 december: er worden 2 kwartalen in rekening gebracht over de eerste helft van het seizoen. Je traint/speelt niet meer mee vanaf 1 januari.
* vóór 1 juni: je traint/speelt niet meer mee in het volgende seizoen (vanaf 1 juli)

Is er sprake van een bijzondere situatie? In overleg met de penningmeester kan worden besloten om de verschuldigde contributie (deels) kwijt te schelden. Voor meer informatie over de opzegtermijnen en verschuldigde contributie verwijzen we naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de website. 

Contributie tijdelijk stopzetten
Wanneer er sprake is van een langdurige blessure, zwangerschap of andere bijzondere situatie kan er in overleg met de penningmeester worden besloten om de contributie (tijdelijk) stop te zetten. Indien dit het geval is, stuur dan een bericht naar de penningmeester.

Veendam Beweegt Sportfonds
Het Veendam Beweegt Sportfonds is er voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld wanneer je rond moet komen van een uitkering of te maken hebt met schulden. Voor meer informatie ga naar Veendam Beweegt.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je zoon of dochter graag sporten maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding en schoenen. Voor meer informatie ga naar Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lid worden
Voor meer informatie het lid worden van Flash kijk ga naar Word Lid.