Algemeen

Flash Veendam is een algemene volleybalvereniging waar iedereen welkom is om te komen volleyballen. Jong of oud; topsporter of recreant: iedereen is welkom bij Flash. Wat vooral telt is het teamgevoel: samen spelen, elkaar helpen, elkaar aanvoelen. Dat is volleybal. Volleybal kan zowel op prestatief als op recreatief niveau gespeeld worden. Dit kan zowel bij de jeugd als bij de senioren.

Sfeer binnen de club is bij Flash heel belangrijk. Om de sfeer goed te houden organiseert Flash naast trainingen en het competitievolleybal allerlei leuke clubactiviteiten.

Doelstelling

In artikel 4 van de statuten van de vereniging staat de doelstelling van de vereniging als volgt omschreven:

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport in al zijn verschijningsvormen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond, in de statuten nader aan te duiden als bond:
  • deel te nemen aan de door onder a genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
  • het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
  • het organiseren van wedstrijden;
  • het behartigen van de belangen van haar leden.

Missie

Wij hebben deze doelstelling vertaald in een missie:
Volleybalvereniging Flash wil haar leden de mogelijkheid bieden elk op zijn/haar niveau te kunnen volleyballen. Dit kan zowel door haar leden de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de competitie van de NeVoBo als door in recreatief verband te volleyballen.

Zowel de damesteams als de herenteams komen uit in de landelijke divisie en de regioklassen. De selectieteams worden voornamelijk gevormd door talenten die voortkomen uit de eigen jeugdafdeling. Een gegeven waarop Flash terecht zeer trots is. Daarnaast heeft Flash een bloeiende recreantenafdeling, waar gezelligheid voorop staat. Hoewel men een toernooitje niet uit de weg gaat.

Momenteel heeft Flash 280 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden, in totaal circa 75 trainingsuren (diverse groepen trainen meerdere uren) en wordt de competitie afgewerkt in de Parkstadhal. Niet alleen de competitie wordt hier afgewerkt, ook een groot gedeelte van de trainingen wordt hier gegeven. Naast de Parkstadhal wordt ook gebruik gemaakt van de in het zelfde complex gesitueerde en volledig gerenoveerde Sorghvliethal. Een ideale situatie voor een vereniging met zoveel leden als Flash, want door deze ”gezamenlijke” trainingen ontstaat er een fantastische binding binnen en met de vereniging.

Flash heeft altijd een zeer intensief jeugdbeleid gevoerd en dat dit beleid resultaat heeft gehad mag blijken uit de samenstelling van de eerste teams. Deze teams worden grotendeels gevormd door eigen ”kweek”.

Op alle niveaus wordt door de leden met veel enthousiasme en plezier, getraind en gespeeld. En of je nu 6 of 60 bent, competitie wilt spelen of alleen recreatief eens een “lekkere ‘pot” wilt spelen, er is altijd wel een team of trainingsuur waar je je thuis zult voelen.