Veranderingen spelregels

Vanaf het seizoen 2022-2023 is er weer een aantal wijzigingen in de spelregels voor de
niveaus Topdivisie en lager. In dit document worden de grootste spelregel wijzigingen
aangestipt.