Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. In deze AVG worden strengere regels gesteld met betrekking tot de bescherming van de privacy. Deze wetgeving heeft ook consequenties voor onze vereniging. Wij hebben daarom voor onze vereniging een privacyverklaring opgesteld waarin wij aangeven op welke wijze wij de privacy van onze leden waarborgen.

Download het document Privacyverklaring volleybalvereniging Flash Veendam.