Historie

Flash is ontstaan in 1963 uit de bedrijfsvereniging van K. en J. Wilkens. Van de eerste jaren zijn er weinig tot geen verslagen van de algemene ledenvergaderingen gevonden. De nog aanwezige verslagen van de ledenvergaderingen dateren van 1965 en 1970. Op 10 juni 1965 is er een gezamenlijke ledenvergadering van de verenigingen E.T.L.(Een, Twee Loei) uit Wildervank en Flash uit Veendam . Op 26 mei 1970 is er een gezamenlijke ledenvergadering geweest van de verenigingen Volleymasters en Flash uit Veendam. Op dat moment was er een vereniging ontstaan met 40 leden, waren er in totaal 9 trainingsuren (elke groep een uur) en werd de competitie gespeeld in de Sorghvliethal. De wedstrijden werden destijds gespeeld op een asfaltbetonvloer!

In beide gezamenlijke ledenvergaderingen wordt besloten tot fusie tussen de beide verenigingen, waarbij de nieuwe vereniging de naam Flash zal dragen. Reden tot fusie is “spelpeilverbetering” en “een steviger financiële basis”.  Er wordt getraind op twee avonden. De ene avond voor de 1e en tweede teams en de andere avond voor de overige teams en voor de jeugdteams.

Historie 1

In de ledenvergadering van 18 mei 1971 krijgt het bestuur mandaat voor een fusie met de vereniging Hands Up. Noemenswaardig feit is nog dat in deze vergadering de suggestie wordt gedaan `dat de dames beter turnbroekjes kunnen dragen i.p.v. broeken met pijpen en ritssluitingen!`

In het seizoen 1973-1974 werd heren 1 kampioen in de promotieklasse en promoveerde naar de 3e landelijke divisie. De wedstrijden van dit team werden gespeeld in de sportzaal van buurgemeente Muntendam. Er was toen nog geen sprake van een Wildervankhal of Parkstadhal. De overige teams werden geen kampioen. Bij de jeugd werden ook goede resultaten behaald: er waren eerste plaatsen bij de districtskampioenschappen voor jongens en meisjes 11 en 12 jaar en jongens 9 en 10 jaar.

In 1974 werd het eerste sponsorcontract afgesloten met de NMB. De vereniging heette toen NMB-Flash. Dit contract werd in 1975 met drie jaren verlengd. Hiervoor moest de voorzitter wel naar het hoofdkantoor van de Nederlandse Middenstandsbank.

Met ingang van het seizoen 1976-1977 wordt de competitie gespeeld in de Wildervankhal. Er is nog geen jeugdcompetitie. Die komt er in het seizoen 1977-1978.

Regelmatig terugkerend thema’s in de ledenvergaderingen zijn het grote gebrek aan scheidsrechter, de shirts, activiteiten en niet betaalde contributies.

Historie 2

Op 10 juni 1981 vindt een gesprek plaats tussen de besturen van Flash en SSS. Beide volleybalverenigingen staan een fusie voor, met als doel bundeling van kader en talent. De uit de fusie ontstane vereniging zal een nieuwe naam krijgen en zal gaan spelen in de shirts van de oude vereniging Flash (rood shirt en witte broek).

Op 25 juni 1982 houden beide verenigingen Flash en SSS hun ledenvergadering in Hotel Java met als onderwerp de fusie tussen Flash en SSS. Bij Flash is de stemming 124 voor en 14 tegen en bij SSS 19 voor en 1 tegen. Daarna vindt een gezamenlijke fusievergadering plaats, waarin wordt besloten over te gaan tot fusie met de stem verhouding 75 voor, 4 tegen en 1 onthouding. De nieuwe vereniging gaat de naam E.T.L. dragen. Uiteindelijk komt het toch niet tot een fusie. Uit de stukken is niet op te maken wat de reden hiervan is. Voor zover bekend liep de fusie stuk op het feit dat volleybalvereniging SSS onderdeel was van een omni-vereniging en niet zelfstandig kon besluiten tot een fusie met een andere vereniging. Dus Flash bleef Flash.