Technische Commissie

De technische commissie bestaat uit de onderstaande personen. De technische commissie is verantwoordelijk voor de dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. De technische commissie is te bereiken via het volgende emailadres: tcflashveendam@gmail.com

Vacant voorzitter

 

Harry Gorens Coördinator Dames

 

Maureen Kaldijk Coördinator mini’s Gemeente contact

Jessica Lamain Coördinator ABC jeugd

Claudia van der  Zwaag Wedstrijdsecretaris

 

 

 

 

 

 

Werner Kruid Coördinator Heren en Jongens

 

Brenda Lubben Scheidsrechter coördinator

Hillegonda Kruid Ledenadministratie

 

 

De technische commissie is verantwoordelijk voor

Taken:

 • Benaderen trainers voor teams
 • Teamindeling besluiten (overleg met trainers) en bekendmaken
 • Inhuren zaal bij de gemeente
 • Indelen van het trainingsschema
 • Instrueren coaches
 • Maken en bewaken van technisch beleid
 • Doelstelling per team maken (in overleg met de trainers)
 • Indeling van scheidsrechters maken voor thuiswedstrijden
 • Verspreiden van de trainers-informatiemap
 • Verspreiden Coachmap aan (ouders)coaches met instructie van DWF (Digitaal wedstrijd formulier)
 • Opgave teams naar Nevobo
 • Bewaken en inplannen van wedstrijdwijzingen

Nevenactiviteiten

 • Inhuur van de zaal/gemeentelijk contactpersoon
 • Organisatie toernootjes binnen de club
 • Organisatie Presentatiedag
 • Controle van materiaal (ballen/kleding)
 • Organisatie van trainersbijeenkomsten
 • Organisatie van mini-ouderavond
 • Organisatie van jeugdouderavond (opgave van ouders verplicht)
 • Organisatie van jeugdcoachavond met instructie van DWF
 • Organisatie van miniwedstrijden bij thuisochtend (2x per seizoen)
 • Controle/instrueren van zaalwacht bij thuisdagen