Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit de onderstaande personen:

Marco Stoel Voorzitter sponsorcommissie

Johan Gritter

 

Meindert Sjoerdsma

Wij zijn per mail te bereiken:

sponsorcommissieflashveendam@gmail.com

De doelstellingen van de sponsorcommissie zijn als volgt:

  • Door middel van een open en heldere structuur langdurige relaties aangaan met geïnteresseerde en bestaande sponsors.
  • Het onderhouden van contacten met bestaande sponsors.
  • Het werven van nieuwe sponsoren.

De sponsorcommissie heeft de volgende taken:

  • Organiseren van sponsorbijeenkomsten (minimaal een keer per jaar) .
  • Sluiten van sponsorovereenkomsten.
  • Onderhouden van de contacten met de bestaande sponsors.
  • Bewaken van uniformiteit en eenheid binnen de vereniging.

Wat is het belang van de sponsorcommissie?

  • Dankzij de sponsors kunnen we investeren in materiaal zoals tenue’s, tassen, en andere inherente zaken.
  • Dankzij sponsoren is het mogelijk om andere activiteiten te betalen en kunnen we tevens de contributie laag houden.
  • Dankzij een sponsorcommissie wordt er eenheid gecreëerd ten aanzien van wedstrijdkleding en accessoires binnen de vereniging.