ALV 2021-2022

Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende het gevoerde beleid in het seizoen 2021/2022. Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de vereniging die u persoonlijk bezig houden.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober 2022 om 20:00.

Locatie: Hoi Pippeloi, Ds. Petersenstraat 3, 9641 EM Veendam

Opmerking: Wil je extra punten aandragen voor de agenda, lever deze dan aan vóór 29 september bij het secretariaat.