Contributie/ Lid worden

 

Iedereen kan lid worden van Flash. Als je lid wilt worden heb je de mogelijkheid om eerst vier keer gratis mee te trainen om te zien of Flash kan bieden wat je van Flash verwacht. De Commissie Technische Zaken zal proberen een passende trainingsgroep c.q. passend team voor jou te zoeken. In onderstaand schema kunt je zien wat een lidmaatschap kost per jaar. Lid worden kan door op de knop “word lid” te klikken. Je download dan het registratieformulier. Dit formulier dien je volledig ingevuld in te leveren of toe te zenden aan de ledenadministratie van de vereniging: Hillegonda Kruid, Sterrenboschlaan 36, 9648 MJ Wildervank.

leeftijd Incasso bedrag Contributie 
per kwartaal  per jaar 
 Mini’s  t.m. 11 jaar (peildatum 1 oktober  € 49,50  € 198,00
 Jeugd 12 tot 18 jaar(peildatum 1 oktober  € 67,50  € 270,00
 Senioren  18 jaar en ouder  € 72,50  € 290,00
 Recreanten  alle leeftijden  € 22,50  € 90,00
Extra training (senioren)  alle leeftijden  € 15,00   € 60,00
Extra 2e training  (senioren)  alle leeftijden  € 10,00   € 40,00

 

Opbouw van de contributie

  • NEVOBO – Een groot deel (iets meer dan een derde deel) van de contributie gaat naar de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Deze contributie bestaat uit twee delen: een bijdrage voor elk spelend lid en teamgeld. ( recreanten betalen geen NEVOBO contributie )
  • VERENIGING – Dit bedrag (grootste deel) is nodig voor de overige verenigingskosten, zoals zaalhuur, trainersvergoeding en wedstrijdkosten.
  • MATERIALEN  – Dit deel is bestemd voor de wedstrijdshirts en spelmaterialen
  • KORTING – Indien iemand of een heel team niet aan wedstrijden kan deelnemen, kan in overleg, korting worden gegeven op de contributie.

Factuur: Een week voor de incassodatum, wordt per mail de factuur verstuurd. Hierop staat het kwartaalbedrag. Kortingen, extra kosten en boetes worden apart vermeld. Klopt de factuur niet, meld dit zo snel mogelijk. Belangrijk is dat het mailadres juist wordt opgegeven, omdat je anders geen factuur ontvangt.

Incasso: Lidmaatschap bij flash betekent, dat je instemt met automatische incasso. De contributie, extra kosten en boetes kunnen alleen via automatische incasso worden betaald. Omstreeks 1 september, 15 November, 1 februari en 15 april wordt steeds het kwartaalbedrag automatisch geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap: Opzegging van het lidmaatschap kan altijd. Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk. (tenzij aantoonbaar door ons een fout is gemaakt). Indien één maand voor de volgende incasso periode wordt opgezegd, zullen wij de incasso stopzetten. Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar de ledenadministratie of secretaris. Doorgeven aan de trainer volstaat niet!