Contributie/ Lid worden

 

Iedereen kan lid worden van Flash. Als je lid wilt worden heb je de mogelijkheid om eerst vier keer gratis mee te trainen om te zien of Flash kan bieden wat je van Flash verwacht. De Commissie Technische Zaken zal proberen een passende trainingsgroep c.q. passend team voor jou te zoeken. In onderstaand schema kunt je zien wat een lidmaatschap kost per jaar. Lid worden kan door op de knop “word lid” te klikken. Je download dan het registratieformulier. Dit formulier dien je volledig ingevuld in te leveren of toe te zenden aan de ledenadministratie van de vereniging: Hillegonda Kruid, Sterrenboschlaan 36, 9648 MJ Wildervank.

Incasso bedrag Contributie
per kwartaal  per jaar
 Mini’s  €                   53,50  €     214,00
 Jeugd*  €                   73,00  €     292,00
Jeugd 3e training  €                   10,00  €      40,00
Jeugd 4e training  €                   10,00  €       40,00
 Senioren**  €                   78,00  €     312,00
Senioren 2e training  €                   16,50  €        66,00
Senioren 3e training  €                   11,00  €        44,00
 Recreanten  €                   24,50  €        98,00

*Bij jeugdleden wordt het kwartaalbedrag berekend op basis van 2x training per week. Wanneer vaker dan 2x per week wordt getraind, zullen de extra trainingen (3e en 4e training) in rekening worden gebracht.

** Bij senioren wordt het kwartaalbedrag berekend op basis van 1x training per week. Wanneer vaker dan 1x per week wordt getraind, zullen de extra trainingen (2e en 3e training) in rekening worden gebracht.


Opbouw van de contributie

  • NEVOBO – Ongeveer een derde deel van de contributie gaat naar de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Deze contributie bestaat uit twee delen: een bijdrage voor elk spelend lid en teamgeld voor de wedstrijden (recreanten betalen geen NEVOBO contributie)
  • VERENIGING – Ongeveer de helft van de contributie is nodig voor de overige verenigingskosten, zoals zaalhuur, trainersvergoeding en wedstrijdkosten.
  • MATERIALEN – Een klein deel is bestemd voor de wedstrijdshirts en spelmaterialen
  • KORTING – Indien iemand of een heel team niet aan wedstrijden kan deelnemen, kan in overleg, korting worden gegeven op de contributie.

Incasso: Lidmaatschap bij Flash betekent dat je instemt met automatische incasso. De contributie, extra kosten en boetes kunnen alleen via automatische incasso worden betaald. Omstreeks oktober, december, februari en april wordt het kwartaalbedrag automatisch geïncasseerd.

Factuur: Een week voor de incassodatum, wordt per mail de factuur verstuurd. Hierop staat het kwartaalbedrag. Kortingen, extra kosten en boetes worden apart vermeld. Klopt de factuur niet, meld dit zo snel mogelijk. Belangrijk is dat het e-mailadres juist wordt opgegeven, omdat je anders geen factuur ontvangt.

Opzeggen lidmaatschap: Opzeggen kan in principe alleen aan het einde van het boekjaar, vóór 31 mei. Indien je tussentijds opzegt blijft de contributie verschuldigd voor het gehele seizoen. Wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waardoor je tussentijds opzegt, kan er in overleg met de penningmeester worden besloten om de verschuldigde contributie (deels) kwijt te schelden. Voor meer informatie over de opzegtermijnen en verschuldigde contributie verwijzen we naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de website.  Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar Hillegonda Kruid: ledenadministratie@flashveendam.nl

Contributie tijdelijk stopzetten: Wanneer er sprake is van een langdurige blessure, zwangerschap of andere bijzondere situatie kan er in overleg met de penningmeester worden besloten om de contributie (tijdelijk) stop te zetten. Indien dit het geval is, stuur dan een mail naar: financflash@gmail.com.