ALV 2019-2020

Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende  het gevoerde beleid in het seizoen 2019/2020. Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de volleybal die u persoonlijk bezighouden.

Verslag ALV Flash Veendam 19 november 2019

Jaarverslagen commissies Flash Veendam 2019/2020