ALV 2017-2018

Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende  het gevoerde beleid in het seizoen 2017/2018. Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de volleybal die u persoonlijk bezighouden.

Agenda ALV Flash Veendam 31 oktober 2018

Jaarverslagen commissies Flash Veendam 2017-2018

Verslag ALV Flash Veendam 1 november 2017