Algemene ledenvergadering woensdag 15 september 2021

Op woensdag 15 september 2021 houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van volleybalvereniging Flash Veendam bij Hoi Pippeloi Kindercentrum.  De vergadering begint om 20:00 uur. Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende het gevoerde beleid in het seizoen 2020-2021 Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de volleybal die u persoonlijk bezighouden. Het bestuur  nodigt  iedereen hier dan ook voor uit om allen aanwezig te zijn bij deze belangrijke ledenvergadering.

Nog geen reacties op bericht: "Algemene ledenvergadering woensdag 15 september 2021"

    Wil je reageren?