1 result for day: 06/03/2020

Update vanuit de Nevobo: coronavirus en volleybal

Wedstrijden gaan door Zodra het advies van het RIVM leidt tot maatregelen vanuit de (lokale) overheid die ook van invloed zijn op volleybalwedstrijden, maakt de Nevobo dat uiteraard direct kenbaar. Tot die tijd volgen wij de lijn dat wedstrijden WEL door kunnen gaan.   Advies: geen handen schudden, high fives en basishygiëne Daarnaast ... More