Algemene ledenvergadering 18 november 2019

Op maandag 18 november 2019  houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van volleybalvereniging Flash Veendam bij Moekotte.  De vergadering begint om 20:00 uur. Het bestuur legt met het jaarverslag haar verantwoording af tegenover haar leden betreffende  het gevoerde beleid in het seizoen 2018-2019. Daarnaast worden voorstellen voor het komende seizoen, teamindelingen en nog meer dringende zaken besproken. Naast het behandelen van de vastgestelde agenda is er de gelegenheid om met ons, het bestuur, van gedachten te wisselen over allerlei zaken binnen de volleybal die u persoonlijk bezighouden.Het bestuur  nodigt  iedereen hier dan ook voor uit om allen aanwezig te zijn bij deze belangrijke ledenvergadering.

 


Een oproep voor alle seniorenteams om twee afgevaardigden  te sturen naar de ledenvergadering.

 

Hierbij ontvangen jullie:

Agenda ALV Flash Veendam 18 november 2019

Jaarverslagen commissies Flash Veendam 2018-2019

Verslag ALV Flash Veendam 31 oktober 2018

Nog geen reacties op bericht: "Algemene ledenvergadering 18 november 2019"

    Wil je reageren?